پیدا کردن حجم مخروط به زبان C

 

 

این کد و پروژه برنامه حجم یک مخروط را محاسبه می کند و برنامه بسیار مناسبی برای یادگیری مناسب کد نویسی به زبان C است.

 

 

 دانلود سورس و پروژه پیدا کردن حجم مخروط به زبان C