Archive for 2017

روبرت موگ...
روبرت موگ ( یک هزار و نهصد و سی و چهار تا دو هزار و پنج )   با اینکه هیچ کس به طور حتم نمی داند اولین گتا...
قیمت : 75 تومان
قیمت : تومان
کارل هاینتس اشتوک هاوزن...
کارل هاینتس اشتوک هاوزن ( یک هزار و نهصد و بیست و هشت تا دو هزار و هفت )   بزرگ ترین تاثیر اشتوک هاوزن به...
قیمت : 75 تومان
قیمت : تومان
جذاب و بهتر کردن موسیقی با استفاده از تریوله...
جذاب و بهتر کردن موسیقی با استفاده از تریوله   فرض بکنید که قصد داریم یک پاساژ کوتاه به صورت سه نتی و سری...
قیمت : 75 تومان
قیمت : تومان
دیدن و شنیدن توالی آکوردها در عمل...
در این قسمت ب شما چند مثال موسیقایی نشان می دهیم که قوائد توالی آکوردها را در عمل ببینید. دقت کنید که زمانی که...
قیمت : 75 تومان
قیمت : تومان
پایه، سوم و پنجم...
اصطلاح تریاد به آکوردی گفته می شود که شامل سه نت مختلف می شود و براساس فاصله های سوم ساخته می شود. به نت پایین...
قیمت : 75 تومان
قیمت : تومان
دوئله و تریوله...
ریتم های نامعمول : تقسیم های سه و دو تایی ضرب ها (دوئله و تریوله)   یک شیوه دیگر برای افزودن تنوع و جذابی...
قیمت : 75 تومان
قیمت : تومان
ساختن آکورد...
آکورد را چنانچه بخواهیم به زبانی ساده تعریف کنیم به سه یا تعداد بیشتری از نت گفته می شود که به صورت همزمان نوا...
قیمت : 75 تومان
قیمت : تومان
اضافه کردن یک آکورد هفتم به یک تریاد...
بدیهی است که آکوردهای هفتم را فراموش نکرده ایم، زمانی که هفتم را به بالای یک تریاد معمولی اضافه می کنید، نتیجه...
قیمت : 75 تومان
قیمت : تومان
نشان دادن فاصله های بزرگ و کامل در گام دو ماژور...
نشان دادن فاصله های بزرگ و کامل در گام دو ماژور   گام موسیقی در واقع چیزی نیست جز یک ترتیب و توالی مشخص ا...
قیمت : 75 تومان
قیمت : تومان
بررسی توالی آکوردها در گام های مینور...
متاسفانه زمانی که با گام های ماینور سر و کار داریم، ساختار تریادها خیلی پیچیده تر از گام های ماژور است. در جه ...
قیمت : 75 تومان
قیمت : تومان
1 of 22
12345