آموزش ویدیویی تار – فارسی و اوریجینال

آموزش ویدیویی و تصویری تار

ویدیویی و تصویری – اوریجینال – به فارسی

آموزش ویدیویی تارعناوین این آموزش ویدیویی تار :

 • کتاب اول تار : 
 • درس یک تا شانزده
 • درس هجده تا 27
 • آموزش تار 28 تا 44
 • آموزش تار 47 تا 55
 • آموزش ویدیویی تار 56 تا 64
 • آموزش ویدیویی تار 65 تا 72
 • آموزش ویدیویی تار 73 تا 79
 • کتاب دوم تار :
 • آموزش تصویری 1 تا 7
 • دروس آموزشی 8 تا 12
 • دروس آموزشی 13 تا 26
 • دروس 27 تا 34
 • دروس 35 تا 40
 • دروس 43 تا 44
 • دروس 45 تا 57
 • دروس 58 تا 64
 • دروس 65 تا 72
 • اجرای اول
 • اجرای دوم
 • اجرای سوم
 • معرفی استاد مجموعه

ویژگی های این محصول
قیمت
 25013 تومان  19950 تومان
سطح
 مقدماتی تا متوسط
تعداد DVD
 2
نوع اثر
 ویدیویی و تصویری - قابل اجرا در DVD Player خانگی و رایانه
استاد
 بهنام زمانیان
زبان
 فارسی
خرید پستی

قیمت : 25013 تومان
قیمت : 19950 تومان