آموزش ویدیویی سه تار – فارسی و اوریجینال

 آموزش ویدیویی و تصویری سه تار

ویدیویی و تصویری – اوریجینال – به فارسی

آموزش ویدیویی سه تارعناوین این آموزش ویدیویی سه تار :

 • تمرین های مضراب سه تار
 • اجرای اول
 • وزن در موسیقی
 • تمرین های وزن خوانی سه تار – یک
 • نت خوانی
 • نام گذاری سیم ها
 • تمرین های دست باز
 • اجرای دوم
 • پرده گیری دستان اول در سیم 1 و 2 سه تار
 • پرده گیری دستان دوم
 • تمرین های مضراب ریز
 • پرده گیری دستان 4
 • پرده گیری دستان 5
 • پرده گیری دستان ششم ، هفتم، هشتم
 • اجرای سوم
 • وزن خوانی – دو
 • وزن خوانی – سه
 • آموزش بکارگیری سیم سوم و چهارم
 • تمرین های ملودیک سه تار – 1 و 2
 • اجرای چهارم
 • پرده های شور
 • تمرینات ملودیک – سه
 • مضراب دراب
 • آواز دشتی
 • گوشه نغمه دستگاه نوا
 • معرفی استاد مجموعه

ویژگی های این محصول
قیمت
 25013 تومان  19950 تومان
سطح
 مقدماتی تا متوسط
تعداد DVD
 2
نوع اثر
 ویدیویی و تصویری - قابل اجرا در DVD Player خانگی و رایانه
استاد
 فریدون فراهانی
زبان
 فارسی
خرید پستی

قیمت : 25013 تومان
قیمت : 19950 تومان