آموزش ویدیویی دف – فارسی و اوریجینال

آموزش ویدیویی و تصویری دف

ویدیویی و تصویری – اوریجینال – به فارسی

آموزش ویدیویی دف

عناوین این آموزش ویدیویی دف : 

 • دروس یک تا یازده : ضربه تم / سکوت ها
 • دروس آموزش دف 11 تا 16 : ضربه میانه
 • دروس دف 17 تا 31 : ضربه تم، بک و چپ
 • دروس دف 32 تا 42 : چنگ و سکوت چنگ
 • دروس دف 43 تا 53 : تمرین های دوره دف – 1
 • دروس دف 54 تا 58 : ضربه اشاره / علامت ولت
 • دروس دف 59 تا 71 : ریتم
 • درس های آموزشی 72 تا 85 : دولاچنگ
 • دروس 86 تا 101 : تمرین های دوره دف – 2
 • دروس 102 تا 138 : ضربه کناره
 • دروس آموزش ویدیویی دف 139 تا 170
 • دروس آموزش ویدیویی دف 171 تا 185
 • دروس آموزش تصویری دف 186 تا 195
 • دروس آموزش تصویری دف 196 تا 234
 • درس های تمرینی 1 تا 9 کتاب اول دف
 • تمرین های 10 تا 12 کتاب اول
 • تمرین های 13 تا 15
 • تمرین های 16 تا 18
 • درس های تمرینی دف 1 تا 8 کتاب دوم
 • تمرینات 9 تا 23 کتاب دوم
 • تمرینات دف 54 تا 57 – حرکت خیز
 • تمرینات 58 تا 82
 • تمرینات 83 تا 107
 • تمرینات 108 تا 124
 • تمرینات 125 تا 156
 • تمرینات 157 تا 172
 • تمرینات 173 تا 180
 • تمرینات 181 تا 186
 • اجرای اول
 • اجرای دوم

ویژگی های این محصول
قیمت
 25013 تومان  19950 تومان
سطح
 مقدماتی تا متوسط
تعداد DVD
 2
نوع اثر
 ویدیویی و تصویری - قابل اجرا در DVD Player خانگی و رایانه
استاد
 حمید طاهری
مجوز ارشاد
 27-208464-111
زبان
 فارسی
خرید پستی

قیمت : 25013 تومان
قیمت : 19950 تومان