آموزش ویدیویی ویولن – فارسی و اوریجینال

آموزش ویدیویی و تصویری ویولن

ویدیویی و تصویری – اوریجینال – به فارسی

آموزش ویدیویی ویولن

عناوین این آموزش ویدیویی ویولن :

 • آموزش تئوری موسیقی – بخش اول
 • آموزش تئوری موسیقی – بخش دوم
 • تمرین های سطح مقدماتی ویولن –  1
 • تمرین های سطح مبتدی ویولن – 2
 • تمرین های سطح مقدماتی ویولن – 3
 • آموزش انگشت گذاری در سیم های 2 و 3 ویولن
 • آموزش انگشت گذاری در سیم های 1 و 4 ویولن
 • آموزش انگشت گذاری نت های فا دیز – سی بکار – دو دیز
 • تمرین ویدیویی انگشت چهارم
 • تمرین ویدیویی میزان ساده و میزان ترکیبی
 • تمرین ویدیویی میزان 6/8
 • میزان 3/4
 • سنکوپ
 • ضد ضربپ
 • پوزیشن های فینگربرد ویولن
 • آموزش بمل
 • علامت فرماتا
 • آموزش سری و کرن
 • تکنیک تریل
 • تکنیک ویبره
 • تکنیک گلیساندو
 • نت های کوچک
 • آموزش نحوه کوک ویولن
 • تمرین ویدیویی تکنیک های ویولن – بخش اول
 • تمرین تکینک های ویولن – بخش دوم
 • تمرین تکنیک های ویولون – بحش سوم
 • تمرین تکنیک های ویولون – بخش چهارم
 • اجرای قطعه آموزشی اپیک
 • قطعه آموزشی زوریا

ویژگی های این محصول
قیمت
 26263 تومان  20950 تومان
سطح
 مقدماتی تا متوسط
تعداد DVD
 2
نوع اثر
 ویدیویی و تصویری - قابل اجرا در DVD Player خانگی و رایانه
استاد
 امین اسماعیلی
مجوز ارشاد
 27-208464-96
زبان
 فارسی
خرید پستی

قیمت : 26263 تومان
قیمت : 20950 تومان