آموزش ویدیویی ارگ (کیبورد) – فارسی – اوریجینال

 آموزش کیبورد (ارگ)

ویدیویی و تصویری – اوریجینال – به فارسی

آموزش ویدیویی ارگ (کیبورد)

عناوین این آموزش کیبورد :

 • تئوری موسیقی برای ارگ – وزن و ریتم
 • تئوری موسیقی برای کیبورد – میزان ها
 • درس های یک تا نه : تمرین های برای دست راست نوازندگی کیبورد (ارگ)
 • درس های 10 تا 16  تمرین دست راست ارگ
 • درس های 19 تا 25  تمرین های دست راست کیبورد
 • اجرای اول
 • درس های 1 تا 8 برای دست چپ
 • دروس 9 تا 12 برای دست چپ ارگ
 • اجرای دوم
 • دروس 13 تا 20 برای تمرین دست چپ
 • اجرای سوم برای کیبورد
 • اجرای چهارم
 • اجرای پنجم
 • دروس 25 تا 31 برای دست چپ
 • اجرای ششم
 • قسمت اول تمرین های دو دست
 • قسمت اول قطعات آموزشی دو دست
 • اجرای هفتم
 • اتود شور –  یک
 • قسمت دوم قطعات آموزشی دو دست
 • اتود شور – دو
 • بخش دوم آموزش های تمرینی دو دست
 • بخش سوم آموزش های ارگ و کیبورد دو دست
 • اجرای هشتم
 • اجرای نهم
 • معرفی استاد

ویژگی های این محصول
قیمت
 36263 تومان  28950 تومان
سطح
 مقدماتی تا متوسط
تعداد DVD
 2
نوع اثر
 ویدیویی و تصویری - قابل اجرا در DVD Player خانگی و رایانه
استاد
 جلیل سجاد
مجوز ارشاد
 27-208464-92
زبان
 فارسی
خرید پستی

قیمت : 36263 تومان
قیمت : 28950 تومان