آموزش ویدیویی سلفژ به زبان فارسی و اوریجینال

آموزش ویدیویی و تصویری سلفژ

به زبان فارسی و اوریجینال

آموزش ویدیویی سلفژ به زبان فارسی و اوریجینال

 

در فصل اول این مجموعه آموزش سلفژ یاد خواهید گرفت :

1 ) مقدمات
2 ) تعاریف پایه ای سلفژ
3 ) تمرین مقدماتی تقویت گوش
4 ) یادگیری فواصل موسیقی
5 ) شنیدن و درک نت های هم صدا
6 ) تمرین عملی فاصله هم صدا
7 ) شنیدن و درک نت های اکتاو
8 ) تمرین نت های اکتاو
9 ) آموزش نت ها در فاصله پنجم
10 ) تمرین عملی نت ها به فاصله پنجم

در فصل دوم این مجموعه آموزش سلفژ یاد خواهید گرفت :
11 ) نحوه کشیدن بیشترین فایده از تمرینات
12 ) شنیدن و درک فواصل چهارم
13 ) تمرین عملی برای فواصل چهارم
14 ) انتخاب نت های تصادفی برای تمرین
15 ) فواصل سوم بزرگ
16 ) انتخاب فواصل سوم بزرگ برای تمرینات عملی
17 ) فواصل سوم کوچک
18 ) تمرین فواصل سوم کوچک
19 ) آموزش روش های تکمیلی
20 ) تمرینات عملی و دوره ای

در فصل سوم این مجموعه آموزش سلفژ یاد خواهید گرفت :
21 ) یادگیری آکورد : ماژور و مینور
22 ) تمرین شناختن نت ها به طور هارمونیک
23 ) فواصل دوم بزرگ
24 ) تمرین فواصل دوم بزرگ
25 ) فواصل دوم بزرگ
26 ) تمرین عملی برای فواصل دوم کوچک
27 ) آموزش های کلیدی برای سلفژ
28 ) چهارم افزوده و پنجم کاسته
29 ) تمرین عملی برای فواصل چهرم افزوده و پنجم کاسته
30 ) آموزش فواصل ششم بزرگ و کوچک

در فصل چهارم این مجموعه آموزش سلفژ یاد خواهید گرفت :
31 ) تمرینات عملی برای فواصل ششم ” بزرگ و کوچک ”
32 ) یادگیری فواصل هفتم ” بزرگ و کوچک ”
33 ) تمرینات عملی برای فواصل هفتم ” بزرگ و کوچک


ویژگی های این محصول
قیمت
 25013 تومان  19950 تومان
سطح
 سطح مقدماتی تا متوسط
تعداد DVD
 1
استاد
 محمدهادی عیانبد
زبان
 فارسی
خرید پستی

قیمت : 25013 تومان
قیمت : 19950 تومان